I am now accessing as a :

Government Of Assam General Administration

Sub-Divisions

 • Sl. No. Sub-Divisional Office Name of the SDO Headquarter Telephone Number
  1 Tamulpur Shri Sujit Baglary, ACS Tamulpur 03624-287357
  2 North Salmara Shri Megha Nidhi Dahal, IAS Abhayapuri 03664-284455/281458
  3 Gohpur Shri Narendra Kumar Shah, IAS Gohpur 03715-243372
  4 Lakhipur   Shri Ranajeet Kr Laskar, ACS (Postd) Lakhipur Town 03842-287525
  5 Bijni Shri Dithakananda Hazarika I/c, ACS Bijni 03668-284647
  6 Jonai Shri Hivare N Gautam, IAS Jonai 03753-222222
  7 Maibong Shri Monojyoti Kutum, ACS Maibong 03673-282451
  8 Bilasipara Shri Rohan Kr Jha M S, IAS Bilasipara 03667-250275
  9 Dhansiri Dr P Uday Praveen, IAS Dhansiri 03774-277009
  10 Bokakhat Shri Vivek Shyam Pangyok, ACS Bokakhat Town 03776-268382
  11 Titabor Shri Aayush Garg, IAS Titabor 03771-249055
  12 Rangia Shri Munindra Borodoloi, ACS Rangia 03621-4040420
  13 Gossaigaon Gaya Pd Agarwal I/c, ACS Gossaigaon 03669-220336
  14 Parbatjhora Shri Hemanta Pr. Rajkumar, ACS Kazigaon 03662-297529
  15 Bokajan Shri Satish Chandra Thakuria, ACS Bokajan 03675-246044
  16 Dhakukhana Shri Arindom Baruah, ACS Dhakukhana 03752-254522
  17 Kaliabor Shri Bitupan Neog, ACS Kaliabor 03672-276605
  18 Margherita Shri Sumit Sattawan, IAS Margherita 03751-272207
  19 Sadiya Shri Biswajit Phukan, ACS Chapakhowa 03756-244021
  20 Bhergaon Shri Gakul Chandra Brahma, ACS Bhergaon 03711-273134
  21 Nazira Shri Rajib Thapa, ACS Nazira Town 03772-252335
  22 Salbari Shri Nitya Binod Warie, ACS Salbari 03621-280166
  23 Bajali Shri P Vijay Bhaskar Reddy, IAS Bajali 03666-266432